På Nästet betalas en föräldraavgift per månad och detta görs alltid i förskott. Nästet tillämpar inte maxtaxa utan avgiften är lika för alla. Vi begär heller inte in inkomstuppgifter.

Det finns två avgiftsgrupper: 1-2 år och 3-5 år. Barnen byter grupp vid halvårsskiftet det år barnet fyller tre. Har man syskon på Nästet så blir avgiften lägre för det äldsta barnet. 

Avgiften från varje familj utgör en viktig del i föreningens ekonomi men den största delen av intäkterna kommer dock från kommunen som betalar en summa pengar för varje barn.

Avgift

Föräldraavgiften är idag:

1-2 år: 900kr

3-5 år: 750kr

 

Reducerad avgift

Syskon har reducerad avgift enligt följande:
1-2 år: 900 kr + 1-2 år: 900. Totalt = 1800 kr
1-2 år: 900 kr + 3-5 år: 600. Totalt = 1500 kr
3-5 år: 750 kr + 3-5 år: 600. Totalt = 1350 kr
Vid fler syskon adderas den lägre avgiften ytterligare gånger.