Hur fungerar ett föräldrakooperativ?

Att ha ditt barn på Nästet innebär att ge lite mer, men framförallt att få mycket mer. Ett kooperativ ger fantastiska möjligheter till insyn och inflytande i ditt barns vardag. När barnen lämnas och hämtas är de vuxna oftast välkomna att stanna lite längre och vill man delta i verksamheten ett par timmar någon dag brukar det vara välkommet. En stor fördel med föräldrakooperativ är att vuxna och barn lär känna varandra på ett sätt än i kommunala förskolor. Detta ger en trygghet både i nutid och i framtid då vi möts på våra öar.

Ett föräldrakooperativ bygger på aktivt deltagande från föräldrarna. Föräldrakooperativet Nästet drivs i regi av Nästet Ekonomisk förening, styrs av medlemmarna och står under tillsyn från Öckerö Kommun. Nästet är politisk och religiöst obundet men firar traditionella svenska högtider.

Föreningen

Medlemmar i föreningen är alla vi som har våra barn på Nästet och det är vi som driver förskolan. Medlemmarna ansvarar för i stort sett allt som rör Nästet – utom den dagliga pedagogiska verksamheten som personalen ansvarar för. Ansvaret och arbetet delas upp mellan medlemmarna.

Vi hjälps åt

Vid jämna mellanrum har vi gemensamma aktiviteter på Nästet där vi träffas och umgås under olika former. Bland annat ordnar vi gårdsdagar, midsommarfirande, sommarfest, lucia etc. Vid dessa tillfällen hjälps vi vuxna åt med enkla uppgifter för att ro arrangemanget i land, exempelvis hjälper någon från varje familj till att ställa iordning inför eller efter en sammankomst.

Vi med barn på Nästet hjälps också åt att hålla förskolan ren och fin. Vardagsstädningen sköter personalen medan vi vuxna turas om att helgstäda. Vi går efter ett rullande schema och antalet städ per termin beror på hur många familjer vi har i verksamheten. Dessutom har vi varje termin en gemensam storstädsdag, där alla hjälps åt att ge Nästet en grundlig rengöring.

Styrelsen

Föreningens styrelse ansvarar för och styr verksamheten på Nästet utifrån föräldrarnas önskemål. Den består av ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare, personalansvarig, köansvarig, materialansvarig samt köksansvarig. Alla styrelsemedlemmar har barn på Nästet. Till styrelsemötena kallas även förskolechefen då denne är den som hanterar den dagliga driften av förskolan. Styrelsen har möte gång per månaden. 

Möten

Nästet har två medlemsmöten per år, ett på hösten och ett på våren. Dessa möten har till uppgift att styra Nästet i den riktning som medlemmarna vill. Utöver medlemsmöten kan förskolechefen kalla till föräldramöten där det informeras om verksamheten.